Momenteel geldt er in box 2 van de inkomstenbelasting nog één algemeen tarief van 26,9%. Vanaf 2024 gaan er twee tarieven gelden in box 2 van de inkomstenbelasting. Dat staat in de Voorjaarsnota van het kabinet.

Voor een inkomen uit aanmerkelijk belang tot € 67.000 is het tarief dan 26%, boven die grens is het 29,5%. In box 2 betalen directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) en andere houders van een aanmerkelijk belang belasting over bijvoorbeeld een dividenduitkering. Het tarief speelt dus een grote rol voor de vraag of het voor jou als DGA fiscaal voordeliger is om te kiezen voor een salarisverhoging of voor een dividenduitkering. Een hoger loon is belast in box 1. Voor dividend geldt het gecombineerde tarief van de vennootschapsbelasting en box 2. Bovendien is het bedrag aan schuld boven de € 700.000 door het wetsvoorstel dat ‘excessieve’ leningen van DGA’s bij hun eigen bv’s moet aanpakken vanaf 1 januari 2024 automatisch belast als inkomen in box 2. Een hoger tarief werkt dan dus door in de rekening die je gepresenteerd krijgt.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.