Ik heb nog wat geld over, hoeveel mag ik dit jaar belastingvrij schenken aan familie of geven aan goede doelen?

Je kunt elk jaar jouw (pleeg- of stief-)kind een belastingvrije schenking doen. Voor 2023 ligt de grens op maximaal € 6.035. Jouw kleinkind maar ook andere personen mag je maximaal € 2.418 (bedrag 2023) belastingvrij schenken. Voor deze schenkingen is een aangifte niet nodig. Daarnaast mag je eenmalig een hoger bedrag schenken als de ontvanger of zijn of haar partner tussen 18 en 40 jaar is. Het belastingvrije bedrag hangt af van de relatie tussen jou en de ontvanger, én het bestedingsdoel: waarvoor de ontvanger het geld gebruikt. Zo mag je eenmalig maximaal € 28.947 schenken aan jouw kind. Jouw kind kan zelf beslissen wat hij of zij met uw schenking doet. Je mag jouw kind ook eenmalig € 60.298 belastingvrij schenken voor een studie of opleiding. Je moet hiervoor wel langs de notaris. Bovendien moet je kunnen aantonen dat de schenking is betaald en echt is besteed aan de studie. Koopt jouw kind of een andere persoon een huis? Of gaat hij of zij een woning verbouwen? Dan mag je daarvoor maximaal € 28.947 belastingvrij geven. Hiervoor gelden strikte voorwaarden, te vinden op de site van de Belastingdienst. Deze vrijstelling vervalt in 2024. Voor al deze gevallen geldt dat de ontvanger aangifte schenkbelasting moet doen. De ontvanger betaalt alleen schenkbelasting als alle schenkingen (in één jaar) bij elkaar opgeteld hoger zijn dan de vrijstelling. Geef je liever geld aan een goed doel, dan betaalt die organisatie geen schenkbelasting als het een algemeen nut beogende instelling (ANBI), sociaal belang behartigende instelling (SBBI) of een ‘steunstichting SBBI’ is. Een gift aan een ANBI of een vereniging mag je overigens aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting. Check of jouw goede doel een ANBI is op de website van de Belastingdienst.

Peter Meulepas, administratie- en belastingconsulent te Mill.