Als bourgondische Brabanders houden we van lekker eten. En we weten dat gezond eten heel lekker kan zijn, maar ook hoe belangrijk gezond eten is. We werken in Land van Cuijk dan ook hard aan gezonde voeding en aan een zo eerlijk en duurzaam mogelijk voedselsysteem. En dat doen we op z’n Land van Cuijks: samen aanpakken en leren.

In de visie die we als gemeente aan het maken zijn voor het landelijk gebied is dit ook een belangrijk onderdeel. In deze visie komt in grote lijnen wat we belangrijk vinden voor het buitengebied. Naast gezondheid en een zo eerlijk en duurzaam mogelijk voedselsysteem, vallen hier dingen samen als de kwaliteit voor lucht en water, energietransitie en ruimte voor de boeren. 

Als je kijkt naar alle innovatie en initiatieven voor gezond eten die we al hebben in het Land van Cuijk, geeft me dat een trots gevoel. Agroproeftuin De Peel is een mooi voorbeeld. Er wordt van alles op poten gezet op het gebied van onder andere kringlooplandbouw en verduurzaming, toekomstbestendige teelten en duurzame verdienmodellen. Kijk eens op www.agroproeftuindepeel.nl naar de projecten en mogelijkheden in het Land van Cuijk. Ik kan je alvast verklappen dat er hele mooie bij zitten. 

En ook in Land van Cuijk heeft de jeugd de toekomst. Waar kun je beter leren waar ons voedsel vandaan komt dan op de boerderij. Dat kan bij Klasseboeren. Klasse hoe zij kinderen laten zien, horen, voelen en beleven waar ons voedsel vandaan komt. Ook met je klas naar de boer? Kijk op www.klasseboeren.nl.

En heel trots mogen we ook zijn op het Smaakcentrum. Voor de mensen die het nog niet kennen: het  Smaakcentrum staat onder leiding van topkok Martien Bos, een culinaire duizendpoot die ook voor het koninklijk huis kookt. Het Smaakcentrum wil kinderen laten kennismaken met gezond eten. Samen koken en uitleggen waarom gekozen wordt voor bepaalde ingrediënten en bereidingswijzen. (www.smaakcentrum.nl)

Bij al deze smaakmakers past naar mijn idee nog een mooie aanvulling. Ik zou het fantastisch vinden als ieder dorp een moestuin heeft. Hoe mooi is het als kinderen zelf hun groenten kunnen kweken en vervolgens in het Smaakcentrum leren hoe je ze kunt klaar maken? Als dit idee gedragen wordt vanuit de dorpen, kunnen we ook hiermee op z’n Land van Cuijks samen aan de slag.

Wethouder Mark Janssen van Gaal