De verschillende soorten bloemen die bloeien in onze parken, de vogels die fluiten in onze tuinen, en zelfs de kleine beestjes die onder onze voeten krioelen als we door het gras lopen: biodiversiteit is overal. Het gaat -kort gezegd- over alle soorten planten en dieren die er zijn.

Eind vorige maand mocht ik aanwezig zijn op de Biodiversiteitsdag, georganiseerd door de drie afdelingen van groenorganisatie IVN Land van Cuijk. De locatie van deze dag, natuurgebied de Vilt, staat bekend als leefgebied van vele soorten planten, dieren en micro-organismen. Precies wat biodiversiteit inhoudt. Dit natte gebied is een van de weinige natuurlijk afgesloten meanders (lussen) van de Maas. Hier vind je allerlei natte natuur: open water, moeras, nat schraalland, broekbos en kikkerpoelen. Een bijzondere struiksoort die hier groeit is gagel. Deze plant kan de natte omstandigheden in de Vilt nog net tolereren, maar wel op de net iets drogere delen van het moeras. Kortom, de Vilt is de perfecte locatie voor zo’n evenement.

Jong en oud kon het belang van biodiversiteit zelf ervaren, op allerlei manieren. Binnen en buiten was er van alles te doen. Leerzaam én leuk! Ik hoop dan ook dat er door de biodiversiteitsdag meer aandacht voor dit onderwerp is gekomen. Biodiversiteit is namelijk heel belangrijk. Het zorgt ervoor dat ecosystemen in balans blijven, dat planten bestoven worden, en dat voedselketens werken zoals het hoort. Ook maakt het onze wereld levendig en interessant. Want zeg nou zelf, een wereld waarin maar één soort bloem groeit of één soort vogel zingt, dat is wel erg saai!

Helaas staat de biodiversiteit stevig onder druk. Door zaken zoals verstedelijking, vervuiling en klimaatverandering verliezen we steeds meer van de natuurlijke schatten om ons heen. Daarom zijn evenementen als deze zo belangrijk. 

Laten we dus niet alleen genieten van de prachtige natuurlijke wereld om ons heen, maar ook een belofte maken met z’n allen: de belofte om onze biodiversiteit te koesteren en te beschermen. Als gemeente maken wij ons hier in ieder geval hard voor met een uitgebreid programma vanuit onze nieuwe Natuurvisie. Zo hopen we dat de toekomstige generaties ook nog kunnen genieten van al het natuurschoon.

Antoinette Maas
Wethouder Duurzaamheid, Natuur en Mobiliteit