In het stadscentrum van London en aan de Zuidas van Amsterdam is economisch kapitaal van groot belang. In de kleine kernen van onze gemeente gaat het daarentegen vaak om sociaal kapitaal, de sociale infrastructuur.

Dit komt niet vanuit ambtelijke organisaties, maar vanuit de kracht van samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en particuliere initiatiefnemers. Denk hierbij aan dorpsvisies, zorgcoöperaties, sterke dorps- en wijkraden, LVCnet, verenigingen en samenwerking met lokale ondernemers. Deze activiteiten bepalen de identiteit van onze gemeenschap en onze kernen. Het naamplaatje van onze gemeente en de leden van de gemeenteraad doen dit niet.

Natuurlijk is economisch kapitaal wel belangrijk als het gaat om regionale werkgelegenheid. Echter, hierin kan onze gemeente weinig sturen. Wel kunnen we als gemeenteraad invloed uitoefenen op de verlichting van de lasten, zowel financieel als qua regelgeving, maar het aantrekken van nieuwe bedrijven wordt niet op schaal van een individuele gemeente georganiseerd. Neem nu het voorbeeld van de verplaatsing van de Nutricia fabriek van Cuijk naar Haps en de sluiting van de kaasfabriek in Rijkevoort. Deze beslissingen zijn op afstand in boardrooms bij Danone (Parijs) en FrieslandCampina genomen. Door de oprichting van één bedrijvenloket op schaal van Land van Cuijk en het aannemen van een regionale business developer wordt ingespeeld op de veranderende omgeving.

Wel kunnen we op schaal van onze gemeente invloed uitoefenen in het blijvend stimuleren van (muziek- en sport)verenigingen en culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. Het gaat hierbij niet alleen om geld (lees: het subsidiebedrag), maar vooral om de waardering vanuit de gemeenteraad, het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Dit kan overigens ook op schaal van een gemeente Land van Cuijk met krachtige sociale netwerken in de kernen.

Het CDA roept het huidige gemeentebestuur daarom op, om zorgvuldiger om te gaan met het proces rondom de herzieningen van het subsidiebeleid en de bezuinigingen op de SWOM en andere verenigingen. Het sociaal kapitaal is immers de motor van onze gemeenschap. In oktober komt de toekomst van onze gemeenschapsaccomodaties op de bestuurlijke agenda. Het is logisch dat er soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, maar wat de CDA fractie betreft kun je in dit proces niet zorgvuldig genoeg zijn op het gebied van communicatie en wederzijds respect. 

Met vriendelijke groeten,
Mark Janssen
CDA Raadslid gemeente Mill en Sint Hubert