Wethouder Jos van den Boogaart

Vorige week maandag was ik aanwezig op de vliegbasis Leeuwarden toen de twee JSF’s voor de eerste keer landen op Nederlandse bodem. Wellicht heeft u dit ook gevolgd via de life-stream op Youtube en anders heeft u er vast iets van gezien op het journaal.

Voorafgaand aan die landing was er een presentatie door een vertegenwoordiger van de vliegtuigbouwer Lokheed-Martin. Ik kan niet anders zeggen dan het een knap stuk werk is. Ook met grote inbreng van het Nederlandse bedrijfsleven. In het totale programma voor meer dan 10 miljard! Ook bedrijven uit andere Europese landen leveren een bijdrage. Vandaar de naam Joint Strike Fighter (JSF), een gezamenlijk gebouwde straaljager. JSF was eigenlijk alleen in het voortraject de werknaam, de officiële naam is F-35. Ik was natuurlijk vooral benieuwd naar het geluid dat dit vliegtuig in werkelijkheid maakt want dat blijkt in de omgeving van Volkel, ook in Mill, al enkele jaren een grote zorg van de burgers. Toen ze overvlogen kon ik moeilijk een verschil waarnemen tussen F-16 en F-35. Maar toen de F-35 eenmaal vlak voor mijn neus kwam parkeren, maakte ik mij wel zorgen. Er stond toen geen F-16 naast om te kunnen vergelijken, maar het zou me verbaasd hebben als die er nog bovenuit had kunnen komen. Niettemin, het is een gaaf ding, die F-35.

Meten van vliegtuiggeluid 

Afgelopen donderdag heeft defensie onze inwoners de kans geboden om het geluid van de F-35 zelf te beleven en te vergelijken met dat van een F-16. Zowel in de middag als in de vooravond hebben beide vliegtuigen een aantal vliegbewegingen uitgevoerd in onze omgeving. Iedereen had zich op kunnen geven om mee te doen aan een enquête (honderden mensen hebben hiervan gebruik gemaakt). Op de grond stonden her en der, ook in Mill, meet-microfoons opgesteld zodat naast de informatie over beleving van mensen ook objectieve meetgegevens beschikbaar komen. De resultaten worden uitgewerkt. Ik hou u op de hoogte als deze definitief beschikbaar komen.

Veel te beleven

Op 24 mei hebben de mensen van het Platform Verkeer en het gehandicapten platform ons laten beleven hoe mensen met een beperking de openbare ruimte ervaren. Dit was zeer leerzaam, dank voor dit initiatief! Op woensdag heb ik in Fort Altena mogen beleven hoe handhavers in Brabant proberen om het wildcrossen in de bossen in te dammen. We roepen soms erg gemakkelijk dat daarvoor meer handhaving nodig is, maar er blijkt meer nodig om dit probleem effectief aan te kunnen pakken. En terwijl u op donderdag kon beleven hoe het geluid van de straaljagers klinkt, beleefde ik verhalen rondom de Peel-Raamstelling op de militaire basis in Vredepeel. Door het Peelnetwerk is het plan opgevat om de Peel-Raamstelling over de gehele lengte tussen Weert en Grave weer beleefbaar te maken zoals dat in Mill is gedaan. We kregen daar vele complimenten! Met enige trots kon ik vertellen dat ons laatste stuk, tussen de Graafseweg en de splitsing met de Raam, over enige tijd gerealiseerd zal worden. Het zou geweldig zijn als dat straks helemaal tot Weert ook lukt. Maar liefst 130 aanwezigen uit Brabant en Limburg waren bereid om daar de schouders onder te gaan zetten. 

Er was weer veel te beleven de afgelopen week.

Wethouder Jos van den Boogaart