Burgemeester Antoine Walraven

Op 30 mei hebben de groep 6 leerlingen van De Kameleon, De Klimop en De Schare een bezoek gebracht aan het gemeentehuis in Mill. Op 31 mei volgden de groep 6-ers van ’t Stekske en De Lens.

Ruim 130 enthousiaste leerlingen en hun begeleiders hebben op deze dagen een door ons opgezet programma doorlopen. Nadat ze in Myllesweerd zijn ontvangen met een drankje werden de kinderen in groepjes opgesplitst.

Enkele groepjes gingen op avontuur in het gemeentehuis. Hiervoor is een leerzame fotospeurtocht uitgewerkt. Door middel van aanwijzingen, foto’s en opdrachten zijn de kinderen langs verschillende afdelingen geleid. Daar is informatie gegeven over de werkzaamheden die binnen de gemeente worden verricht. 

Gemeentequiz

De andere helft van de kinderen werd door mij in de Raadzaal ontvangen. We hebben een presentatie gegeven over de gemeente Mill en Sint Hubert. Welke werkzaamheden worden er verricht? Wat zijn de rollen van de gemeenteraad, het college en de burgemeester? Hoe worden projecten opgepakt en uitgevoerd? Wie is de baas van de gemeente? Wat is democratie? Hoe wordt je raadslid, wethouder of burgemeester? Wat doet de Jeugdgemeenteraad? Na afloop van de presentatie volgde een quiz. De kinderen hadden allemaal goed opgelet, want het grootste deel van de vragen werd goed beantwoord. Een schatting van het aantal inwoners in onze gemeente bleek de moeilijke vraag. Weet u het eigenlijk? Na de quiz mochten ze vragen aan mij stellen en hebben we mijn werkkamer bezocht. Erg leuk om het enthousiasme van de kinderen en begeleiders te beleven! 

Verkiezingen Jeugdgemeenteraad

De jaarlijkse bezoeken van de groep 6 leerlingen staan in het teken van de verkiezingen voor de Jeugdgemeenteraad. Iedere school in onze gemeente heeft 2 vertegenwoordigers in de Jeugdgemeenteraad, 1 uit groep 7 en 1 uit groep 8. Omdat de kinderen uit groep 8 binnenkort uitvliegen naar de middelbare school zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste raadsleden. De verkiezingen hiervoor vinden op korte termijn op onze 5 basisscholen plaats. We hopen dat veel kinderen zich verkiesbaar stellen, zodat we er met de nieuwe leden weer een fijn en inspirerend jaar van kunnen maken. De jeugd heeft tenslotte de toekomst! Benieuwd naar de activiteiten en samenstelling van de Jeugdgemeenteraad? Neem dan een kijkje op hun eigen website: www.jeugdgemeenteraadmill.nl.

Burgemeester Antoine Walraven