Wethouder Jos van den Boogaart

Op 30 juni heeft het college samen met enkele medewerkers, mensen van OntdekMill en andere betrokkenen het Millse tracé gewandeld van de Nijmeegse vierdaagse. Wat een prachtige route!

Enkelen van ons gingen er van uit dat we 5 kilometer zouden gaan wandelen. Immers het gaat om de 55 km route en die is gebaseerd op de bestaande 50 km route met een extra lus van 5 km waarmee Mill  wordt aangedaan. Dus 5 km te gaan, prima weer, koffie op Tongelaar, appeltje eitje... Echter we hebben bijna 10 km moeten lopen! Wat enkele van onze wandelaars over het hoofd hadden gezien is dat de wandelaars die normaal gesproken de 50 km route lopen een afstand afleggen van  Grave naar Beers en daar wordt nu voor de 55 km route 5 km extra aan toegevoegd. De vermeende relaxte wandeling werd dus flink aanpoten. Maar niet minder mooi! Een week later, afgelopen donderdag, heeft het NOS-journaal zelfs volop aandacht gegeven aan de route via Mill. Als het straks op 22 juli echt zover is, zal ook SBS 6 een uitgebreide reportage maken. Onze gemeente komt hierdoor goed op de kaart.

Oost-west verbinding

U heeft waarschijnlijk via de media al vernomen dat we het voorlopig niet meer gaan hebben over het doortrekken van de A77 door het Land van Cuijk. Vanaf begin februari is door vier studenten en enkele begeleiders van de hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) onderzoek verricht naar het meest realistische scenario voor verbetering van de oost-west verbinding in Noordoost Brabant. Hun conclusie is dat een nieuwe snelweg in het verlengde van de A77 tussen Boxmeer en Uden niet realistisch is. Ze erkennen de problematiek van het vele doorgaande vrachtverkeer  door onder andere Sint Hubert en adviseren om de knelpunten in de bestaande provinciale wegen op te lossen. Een lus om Sint Hubert wordt daarbij nadrukkelijk genoemd. Na de zomervakantie willen we de meest realistische oplossingen verder uitwerken en tegelijk daarvoor het draagvlak peilen in de regio. Hoe we dat precies gaan aanpakken is nu nog niet duidelijk, maar we zullen daarvoor wel weer de HAN inschakelen., Dat is in de regio de afgelopen maanden goed bevallen.

Stil van...

Op 6 juli waren zo’n 70 mensen uit Noordoost Brabant te gast op Tongelaar. Agrifood Capital had daar een inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor ambtenaren en wethouders die in hun dagelijkse werk bezig zijn met de natuur in hun eigen omgeving. Een van de sprekers was professor Matthijs Schouten, een bioloog en natuur-filosoof die de aanwezigen op onnavolgbare wijze wist te boeien en tegelijk ook wist te verwarren. “Wat komt er meteen bij u op bij het woord natuur” vroeg hij aan individuele mensen uit het publiek. De antwoorden waren zeer divers. Vervolgens vroeg hij om even goed na te denken welke tekst in de Dikke van Dale zou moeten staan achter het woord natuur. Wederom waren de antwoorden zeer divers. Het adviseerde om bij toekomstige plannen op het gebied van natuur eerst met elkaar afspraken te maken over “waar je het precies over gaat hebben”. Tja... Dan ben je even stil. Nog zo’n voorbeeld van zijn vragen: Is de mens ook natuur? Is een mierenhoop natuur? Is een stad dan ook natuur? Waarom is een stad van mieren wel natuur en een stad van mensen niet? Twee uur lang hing de zaal aan zijn lippen. Als u ooit de kans heeft om een keer een lezing van deze professor bij te wonen dan zou ik dat zeker doen. Ik ben er nog steeds stil van...

Wethouder Jos van den Boogaart