Onlangs zijn we met een afvaardiging van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders op bezoek geweest bij Vereniging Wilbertoord.

Dit bezoek vond plaats in het kader van de Toekomstvisie 2015 - 2025 van onze gemeente. In deze visie, die samen met inwoners is opgesteld, staat beschreven hoe onze gemeente er in 2025 uit zou moeten zien. In dit proces is afgesproken dat we met een afvaardiging van de gemeenteraad en het college jaarlijks bij twee kernen langs gaan om in gesprek te gaan over deze toekomstvisie en uiteraard wat er verder speelt in het dorp. Dit keer was dus Wilbertoord aan de beurt. We hebben gesproken over onder andere woningbouw, de mestvergister aan de Volkelseweg, de toekomst van het onderwijs en de gemeenschapsgebouwen in Wilbertoord. Dit alles in een goede en open sfeer met respect voor elkaars standpunten. Ik krijg altijd weer energie als ik in Wilbertoord ben geweest. Het enthousiasme en de bereidheid om als gemeenschap actief de schouders er onder te zetten is kenmerkend voor dit dorp en de Vereniging Wilbertoord.

Jeugdgemeenteraad

Op 20 oktober was de eerste vergadering van onze jeugdgemeenteraad na de zomervakantie en dus in de nieuwe samenstelling. Voor de vergadering begon werden we getrakteerd op gebak, omdat de jeugdgemeenteraad in oktober 20 jaar bestond. Dit was tevens aanleiding voor een nieuw logo. Dit logo werd tijdens de vergadering door de raadsleden uitgekozen. Er was tijdens deze vergadering veel pers aanwezig vanwege het jubileum, maar ook omdat er vijf nieuwe jeugdraadsleden werden geïnstalleerd en drie nieuwe jeugdwethouders. Op 21 oktober stond er een groot artikel met mooie foto’s in de Gelderlander.

Goed voorbeeld voor anderen

Onze jeugdgemeenteraad is een voorbeeld voor andere gemeenten. Dat blijkt ook wel, want we krijgen regelmatig bezoek vanuit andere gemeenten die komen kijken hoe wij dat hier doen. Er wordt jaarlijks een plan gemaakt wat de raad op wil pakken en daar worden werkgroepen voor opgericht. Speelplekken, verkeersveiligheid rondom scholen, plukveldjes, jeugdlintjes en kennismaking met kinderen van statushouders hebben dit jaar onder andere de aandacht. Ook wordt er weer een actie georganiseerd om geld in te zamelen voor een goed doel.
Op deze manier proberen wij kinderen al vroeg te interesseren voor wat er zoal gebeurt in onze samenleving en het is leuk te zien hoe enthousiast en serieus de raadsleden hun taak nemen. Er zit zeker talent bij voor de toekomst.

Mantelzorgcompliment

Tenslotte wil ik iedereen er nog op wijzen dat er tot 16 november nog aanvragen kunnen worden ingediend voor een mantelzorgcompliment. Dit is een waardering voor al het goede werk en ondersteuning die mantelzorgers belangeloos verrichten voor mensen uit hun persoonlijke omgeving die deze zorg ook nodig hebben. Zonder deze ondersteuning zouden veel mensen niet langer op een verantwoorde en fijne manier thuis kunnen wonen. Mantelzorgers doen dit belangrijke werk er zomaar bij langs hun normale dagelijkse bezigheden. Ik heb veel respect en waardering voor deze mensen en ik vind ook dat ze dit compliment verdienen. Ik roep dus nogmaals iedereen op om zich aan te melden voor dit compliment. Kijk in de lokale media en op de site van het Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk www.mantelzorglvc.nl hoe u dit compliment kunt aanvragen.