Zaterdag 5 november was het Nationale Natuurwerkdag; een dag waarop vrijwilligers gezamenlijk aan de slag gaan in de natuur. Net als vorig jaar zag onze schaapsherderin Marjan van Heijningen daar wel iets in.

In de Groespeel wordt een deel van het onderhoud gedaan door haar schaapskudde, maar tegen de snel groeiende elzen naast de kronkelbeek blijken de schapen niet opgewassen. Als die elzen de kans krijgen dan is het hele gebied over enkele jaren compleet dichtgegroeid. Dus Marjan vond het een goed idee om in plaats van met de schapen met vrijwilligers aan het werk te aan.

Of ik ook mee wilde doen, werd mij gevraagd. Nou dat heb ik geweten! Met een groepje van tien vrijwilligers, evenzoveel schoppen en twee kruiwagens gingen we aan de slag. De helft van de schoppen lag al snel aan de kant want het ging het beste als de een aan de struik trok terwijl de ander met de schop de wortels los stak. Werkelijk duizenden jonge elzen hebben we uit de grond gegraven en op hopen gestort. Wat een werk... Een lekkere warme lunch bij Marjan was onze beloning. Als ik nu weer door dat stukje Groespeel wandel dan heb ik een voldaan gevoel want het is er veel mooier door geworden. Volgend jaar doe ik weer mee en ik nodig u graag uit om ook een paar uur de handen uit de mouwen te steken.

Mestvergister 

Afgelopen donderdag hebben we de gemeentelijke begroting voor 2017 vastgesteld, maar daarover zal mijn collega wethouder Erik van Daal u informeren. Hij is immers onze ‘gemeentelijke penningmeester’. Tijdens diezelfde raadsvergadering heeft de raad unaniem besloten om mee te werken aan een vergunning die nodig is voor de mestvergister aan de Volkelseweg. Begin oktober stond dit al op de raadsagenda, maar toen had de raad terecht haar bedenkingen. Na een werkbezoek aan de vergister en een goed overleg met de eigenaar is de vergunningsaanvraag aangepast, en vooral sterk verbeterd. Verschillende bronnen van stank zullen nu afgeschermd worden onder een dak waarna de lucht zal worden afgezogen. Via een luchtwasser zal de stank vervolgens worden verwijderd. De geuroverlast moet op deze manier tot het verleden gaan behoren en dat was voor de raad aanleiding om nu alsnog medewerking te kunnen verlenen. De eigenaar heeft ook nog uitbreidingsplannen voor de toekomst dus de aanpassingen van nu zullen de testcase worden of de raad wil meewerken aan die uitbreidingswensen. De raad blijkt niet principieel negatief te denken over dit type bedrijven, maar terecht wil de raad de overlast voor de omgeving voorkomen. Gelukkig heeft de eigenaar diezelfde ambitie ook.

Jos van den Boogaart, wethouder