Wethouder Erik van Daal

Zoals mij collega wethouder Jos van den Boogaart in zijn laatste column al aangaf, is op 10 november de begroting 2017 vastgesteld door onze gemeenteraad. Ook merkte hij op dat ik u hierover nog nader zou informeren. Ik kan u melden dat wij ons financieel huishoudboekje voor de komende jaren op orde hebben.

Het financieel beeld voor de komende jaren is positief, maar voorzichtigheid en terughoudendheid in nieuw beleid blijft geboden. Door deze voorzichtigheid en terughoudendheid kunnen we voorkomen dat we de gemeentelijke lasten de komende jaren extra moeten verhogen.

Respect en bewondering voor mantelzorgers

Vrijdag 11 november stond volledig in het teken van de mantelzorg. Deze dag startte voor mij met het uitreiken van boeketten bloemen aan drie mantelzorgers. Dit als blijk van waardering voor alle goede, nuttige en nodige zorg die zij verlenen aan hun naasten. Deze drie mantelzorgers staan wat mij betreft symbool voor alle mantelzorgers binnen onze gemeente. Ik werd stil van de verhalen die ik hoorde over het vaak onder moeilijke en emotionele omstandigheden verlenen van zorg aan dierbaren. Bij één mantelzorger heb ik maar liefst anderhalf uur aan de keukentafel naar het verhaal geluisterd. Moedig en knap dat zij dit zo konden en wilden vertellen. Respect en bewondering!
’s Middag mocht ik een bijeenkomst bijwonen waarbij mantelzorgers uit het Land van Cuijk in het zonnetje werden gezet. Hen werd een leuk programma gepresenteerd. Een cabaretier ging op een ludieke wijze in op het fenomeen mantelzorg en betrok de zaal hierbij op een aangename manier. Na deze voorstelling was er volop ruimte het gesprek aan te gaan onder het genot van een hapje en een drankje. Het deed mij deugd dat er veel mantelzorgers uit onze gemeente aanwezig waren.

Geniet ervan!

Op 12 november werd bekend wie er de komende carnavalsperiode gaat regeren in de dorpen van onze gemeente. Ik wens alle hoogheden van de Germen, Verkuskoppe, Bokken en Klotten veel succes met hun belangrijke taak tijdens de carnaval, maar vooral heel veel plezier. Dat alles onder mijn motto ‘Geniet ervan zolang het kan’.

Woondebat Jongeren

“Wil jij graag (blijven) wonen in de gemeente Mill en Sint Hubert” 
“Genoeg te huur of is wonen te duur”?
Zomaar een greep uit stellingen die aan bod kunnen komen bij het woondebat voor jongeren dat door de gemeente georganiseerd wordt op 24 november in Myllesweerd. Het debat start om 19.15 uur.
Ik nodig alle jongeren uit om op deze avond mee te praten, maar vooral ook mee te denken over wat jij nodig hebt om te blijven wonen in onze gemeente.
Laat deze kans niet aan je voorbij gaan! Tot 24 november.

Wethouder Erik van Daal