Vincent Bijlo - Het nieuwe nu (Foto: Shody Careman)
Henk Bernard
Juveniles
Esther Croez & the ragged roosters (Foto: TienvanTienen)
Foto: Bas Thijssen