Op 17 april 2019 zullen burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert het voorontwerpbestemmingsplan ‘Mill, Stationsstraat 21, Concertzaal’ met alle bijbehorende stukken waaronder een ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter inzage leggen.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Mill, Stationsstraat 21, Concertzaal’ voorziet in de realisering van circa tien (senioren)woningen ter plaatse van het terrein van de voormalige concertzaal aan de Stationsstraat 21 te Mill. Deze worden op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO ‘Woongroep Concertzaal’) dan wel op andere wijze gerealiseerd.

Voor verdere informatie over deze terinzagelegging en de mogelijkheden om hierover tot en met 14 mei 2019 een inspraakreactie in te dienen, verwijst de gemeente naar de officiële bekendmaking daarvan.

Op dinsdag 23 april 2019 vindt tussen 19.00 uur en 20.30 uur een inloopavond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis te Mill.

Tijdens deze tijdstippen kunt u vrij binnenlopen om vragen te stellen over het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken, waaronder het ontwerpbeeldkwaliteitsplan. Vertegenwoordigers van de CPO ‘Woongroep Concertzaal’ en van de gemeente zullen die avond aanwezig zijn. Een op een kunt u aan hen vragen stellen en zullen zij informatie verstrekken. U bent van harte welkom. Let op, het betreft geen formele inspraakavond.