Op 6 september werden de werkzaamheden aan het Peelkanaal in Mill feestelijk afgesloten. In het bijzijn van zo’n 80 belangstellenden, blikten de betrokken bestuurders van de gemeente Mill en Sint Hubert en Waterschap Aa en Maas terug op de uitvoering van het project en de geboekte resultaten.

Wethouder Jos van den Boogaart: “In april dit jaar hebben we met alle gebiedspartners, met de voeten in de zwarte aarde, de start van het project gevierd. En vandaag zien we het resultaat: een al prachtig gebied is nog mooier geworden.”

Dagelijks Bestuurslid van Waterschap Aa en Maas Ernest de Groot legt uit: “Alle maatregelen die wij hebben genomen, komen ten goede aan de kwaliteit van het gebied. Het Peelkanaal zorgt niet alléén voor schoon en voldoende water. Het heeft ook ecologische, cultuurhistorische en recreatieve waarde en dit project heeft daar zeker recht aan gedaan.”

Natuurlijk beter

Op ecologisch vlak is het gebied er flink op vooruit gegaan. De ecologische verbindingszone (EVZ) maakt dat dieren zich gemakkelijker kunnen verplaatsen. Dit wordt met het oog op klimaatverandering steeds belangrijker voor het vinden van voedsel en voor de voortplanting. Ook planten kunnen zich op deze manier beter verspreiden, wat de biodiversiteit ten goede komt. Ernest de Groot: “Over een lengte van 1,7 kilometer hebben we natuurvriendelijke oevers gecreëerd, poelen gegraven en bloemrijke graslanden aangelegd. In totaal is er zo’n twee hectare aan nieuwe natuur bijgekomen. In het Peelkanaal zijn twee vispassages gemaakt zodat vissen zich vrij door het Peelkanaal kunnen bewegen. Dit is goed voor een gezonde visstand. De sportvisserij profiteert daar eveneens van, met een gloednieuwe en rolstoelvriendelijke vissteiger.”

Zichtbaar verleden

Ook de oude defensiewal met kazematten (verdedigingsbunkers) van de Peel-Raamstelling is beter zichtbaar gemaakt. Deze waardevolle cultuurhistorische waterloop maakte vroeger onderdeel uit van een verdedigingslinie uit de Tweede Wereldoorlog. Rob Vloet, betrokken bij onder andere heemkundekring Myllesheem en Stichting Sporen van de Oorlog, nam alle aanwezigen ter plekke even mee terug naar die tijd, compleet met oude foto’s, kaarten en herinneringen. Bezoekers van het gebied kunnen nu met wat fantasie eveneens een reis naar het verleden maken.

Ontspannen fietsen

Langs het Peelkanaal is een recreatief fietspad aangelegd en in het verlengde van de Hoogedijk prijkt nu een fietsbrug over het kanaal. Volgens Rob Vloet is dit pad een grote aanwinst voor het gebied. “De Millenaren maken er veelvuldig en met plezier gebruik van.” Ook wethouder Ben Peters van de gemeente Grave is onder de indruk en droomt er nu al van om dit fietspad, langs het Peelkanaal en de Graafsche Raam, door te trekken naar het centrum van Grave: “Dit zou niet alleen de toegankelijkheid van het gebied de Verborgen Raamvallei vergroten, maar ook toeristen en recreanten de mogelijkheid bieden om via een nieuwe, veelzijdige wandel- en fietsroute onze historische binnenstad te bereiken. De Peel-Raamstelling maakt deel uit van deze historie en het zou mooi zijn als we ook deze nog beter zichtbaar kunnen maken voor publiek. De komende tijd wil ik de haalbaarheid van dit idee onderzoeken.” De toegankelijkheid van de Raamvallei wordt ook versterkt doordat het fietspad aansluit op het bestaande fiets-knooppunten-netwerk.

Zien en beleven

Wilt u met eigen ogen zien hoe het gebied veranderd is? Op www.aaenmaas.nl/peelkanaal vindt u een prachtig dronefilmpje. Wilt u het nieuwe gebied beleven? Stap dan op de fiets en breng het een bezoek. Wij beloven u: het is de moeite waard.

Verborgen Raamvallei

Dit project maakt onderdeel uit van het project de Verborgen Raamvallei. In dit samenwerkingsverband zoeken gebiedspartijen samen naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, infrastructuur en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen. Kernwoorden hierbij zijn: een integrale benadering en synergie.