Op zondagmiddag 22 december is er vanaf 14.00 uur in de Jachthoorn in Sint Hubert een kerstconcert.

Hieraan zal medewerking worden verleend door: Harmonie Ons Genoegen, gezelligheidskoor Valsplat, seniorenkoor de Dorpsstemmen en leerlingen van harmonie Ons genoegen. Zoals gebruikelijk, zal ook dit jaar in de pauze een loterij worden gehouden.

Het geheel zal in het teken staan van: witte kerst.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom op het kerstconcert. Na afloop is er bij de Jachthoorn nog gelegenheid tot een gezellig samenzijn.