De raadsvergadering van vanavond, donderdag 9 juli, aanvang 19.30 uur staat o.a. in het teken van de kadernota 2021 en de jaarrekening 2019.

In de kadernota worden de begrotingsuitgangspunten voor 2021 gepresenteerd. De onzekere situatie door de coronacrisis heeft ertoe geleid dat er geen nieuwe speerpunten of beleidsvoornemens in de kadernota zijn opgenomen.
Zoals gebruikelijk vinden er wel algemene beschouwingen plaats, waarbij de fracties in de gemeenteraad een beschouwing geven op de huidige stand van zaken en mogelijke uitdagingen voor de toekomst.

Maatregelen in verband met het coronavirus

Gelet op de richtlijnen van het RIVM, worden enkele veiligheidsmaatregelen in acht genomen. De vergaderzaal is zo ingericht dat deelnemers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Daarnaast vindt de vergadering plaats zonder publiek.

De vergadering is live te beluisteren via de website van de gemeente en de Lokale Omroep Mill. Alle onderliggende stukken voor deze vergadering vindt u op het raadsinformatiesysteem via http://ris2.ibabs.eu/mill in de vergaderkalender bij raadsvergadering van 9 juli 2020.

Spreekrecht

Hoewel de vergadering niet toegankelijk is voor publiek, kunt u wel gebruik maken van het spreekrecht. Bij aanvang van de vergadering kunt u het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan.

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Meld u dan tenminste 24 uur voorafgaande aan de vergadering aan bij de griffier dhr. Juul Cornips Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen, tel. 06-57606306.

Agenda raadsvergadering 9 juli 2020

 1. Opening
 2. Vragenuur raad
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Spreekrecht burgers
 5. Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 11 juni en 24 juni 2020
 6. Ingekomen stukken 2020-05
 7. Bestemmingsplan "Buitengebied, Sint Hubertse Binnenweg 3 en 5
 8. Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Wilbertoord
 9. Afstemmingsprotocol financieel toezicht in het kader van de wet Arhi
 10. Benoeming interim griffier
 11. Jaarstukken Mill en Sint Hubert 2019
 12. Eerste bestuursrapportage Mill en Sint Hubert 2020
 13. Kadernota Mill en Sint Hubert 2021-2024
 14. Sluiting