Foto: Cockie Kremers

Een Goei Leven is een unieke samenwerking van ondernemers, organisaties, verenigingen, onderwijsinstellingen en gemeenten in het Land van Cuijk. Ze werken samen om onze regio op de kaart te zetten en zaken snel en doeltreffend op te pakken. Samen brengen ze een positieve beweging op gang, met als doel het Goeie Leven in het Land van Cuijk vast te houden en daar waar mogelijk te versterken. Voor iedereen: jong en oud, inwoner en bezoeker.

“Het idee is ontstaan in 2017,” vertelt Ad Berends uit Mill. “We zaten bij de Lummel in Langenboom met een stel mensen waarvan we wisten dat ze vooruitstrevende gedachten hadden. Mensen die houden van de gemeente Mill en de rest van het Land van Cuijk. Samen met Ingeborg van der Steijn van Tongelaar en vanuit Ontdek Mill vonden we dat we in 2018 iets moesten doen, want toen was Brabant de culinaire hoofdstad van Europa. We waren aan het brainstormen en plotseling zei Gerdy Nooijen van de Lummel: ‘We hebben het dus eigenlijk over een goei leven.’ En zo hadden we de naam ‘Goei Leven Land van Cuijk’.” Wat volgde in 2018 waren tal van activiteiten zoals o.a. de Nacht van een Goei Leven (foto) en extra aandacht bij het Pluk en Oogstfeest. Maar de beweging die in gang was gezet vroeg om meer structuur. Ad: “Een Goei Leven is geen organisatiebureau of financieringsvehikel, maar we hebben zoveel verschillende groepen en initiatieven, we wilden alles onder een noemer krijgen.” Dat is Stichting Goei Leven Land van Cuijk geworden.

Als Goei Leven worden tal van zaken geïnitieerd, georganiseerd en uitgevoerd. Hun sterke netwerk met veel creatieve ondernemers, organisaties en enthousiaste ambassadeurs is hiervoor de basis. “Vorig jaar hebben we qua communicatie weinig gedaan. Dat komt niet alleen door corona, maar ook omdat we druk waren met onderdak vinden bij de regiodeal. Dat niet alleen om financiële steun te krijgen, maar ook op andere gebieden. Dat is ondertussen gelukt.” Ad geeft aan dat men nu weer snel de communicatie richting de achterban op zal gaan pakken om vervolgstappen te kunnen zetten.

Het Goei Leven heeft verschillende pijlers. “Dat is als eerste vieren en genieten. Hiermee gaan we de uitdaging aan om samen met inwoners de fijnste regio van Nederland te worden om te wonen. We willen naar grensoverschrijdende culinaire Reis en Spijs weekenden samen met Maasduinen, Gelderland en Limburg.” In dit thema valt bijvoorbeeld ook de Nacht van een Goei Leven en een uitgebreider en breder opgezet Pluk en Oogstfeest bij Tongelaar. “Maar ook willen we de gezondste regio van Nederland worden. We kijken hoe we via het Smaakcentrum het voortgezet onderwijs kunnen betrekken en we willen met een tiny restaurant de 29 dorpen van de gemeente Land van Cuijk bezoeken om te koken met lokale koks.” Daarnaast is ‘wonen, ontmoeten en nieuwkomers’ een belangrijke pijler. “We willen kijken naar activiteiten voor het betrekken en informeren van nieuwkomers en de huidige inwoners heel duidelijk informeren over de kwaliteiten van het Land van Cuijk. Niet alleen op het gebied van werken, maar ook over het wonen en leven in het Land van Cuijk.”

Het inspirerende interview met Ad is terug te luisteren in de Podcast van Het 12uurtje via o.a. Spotify en Apple Podcast of in de rubriek Podcast op www.het12uurtje.nl.