Het CDA nodigt jou uit om in gesprek te gaan over wonen: ben je op zoek naar een woning? Wat zijn je wensen? Welke ideeën heb je? Waar loop je tegenaan?

Wat is het probleem?

Er is nog steeds een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. Er zijn te weinig plannen en er wordt te weinig gebouwd. Starters komen niet aan de bak.

Wat moet er gebeuren?

Het kan en moet slimmer, sneller, schoner en goedkoper:

  • Meer locaties aanwijzen voor woningbouw
  • Meer betaalbare en geschikte woningen
  • Snellere procedures
  • Woningen splitsen en bestaande gebouwen ombouwen tot woningen.
  • Meer modulair bouwen: grote delen in de fabriek bouwen en op de bouwplaats monteren.

Wat gaan we doen?

Op maandagavond 1 november a.s. staat tussen 19.00 en 21.00 uur een kop koffie voor je klaar bij Mill Home aan de Hertsweg 7 te Mill. Daar ben je van harte welkom voor een goed gesprek, je vragen en je wensen. Ook wordt meer verteld over smart compact homes (tiny houses) en kun je onder begeleiding een kijkje nemen in de fabriek.

Zien we jou op 1 november a.s.?

Doe samen met ons inspiratie op en geef ons jouw ‘opdracht’ mee voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Tot maandagavond 1 november om 19.00 uur!

Namens CDA Land van Cuijk:

Maarten van Gemert
Moniek van de Elzen
Mark Janssen