Aanstaande donderdagavond 8 december praat de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de raadsvergadering over het Integraal Huisvestingsplan van scholen in het Land van Cuijk.

De werkgroep Red het Merlet maar ook diverse andere betrokkenen zullen inspreken om zo hun mening te laten horen over het voorgenomen besluit van Ons Middelbaar Onderwijs om het Merletcollege in Mill te sluiten. Maar deze werkgroep roept ook iedereen op om hen hierbij te steunen en persoonlijk aanwezig te zijn bij de raadsvergadering. Deze start aanstaande donderdag 8 december om 19.30 uur in het gemeentehuis in Cuijk.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht en het college plus de gemeenteraad toespreken? Dan dient u dit tijdig aan te geven via de raadsgriffier. U krijgt dan 5 minuten de tijd om uw mening te laten horen. Aanmelden daarvoor kan door een mailtje te sturen naar Richard van der Weegen via richard.vanderweegen@landvancuijk.nl.