Misschien helpt u iemand uit uw familie of omgeving die ondersteuning nodig heeft in de persoonlijke verzorging. Of wilt u dat gaan doen. Dan is deze gratis cursus van de samenwerkende verpleging, verzorging & thuiszorgorganisaties in Noordoost-Brabant iets voor u!

ADL staat voor Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen en omvat activiteiten zoals aankleden, verplaatsen, ondersteunen bij (gebits)verzorging, enz. Wanneer iemand beperkingen heeft of om andere redenen niet goed kan meewerken, is het niet altijd eenvoudig om iemand hierbij te helpen. Zeker niet als u ook nog op uw eigen (fysieke) belasting wilt of moet letten. Daarom is goede ADL-training wel zo handig en verstandig. Onder de deskundige leiding van een ervaren trainer oefent u met verschillende handelingen, zoals wassen en aankleden, mondzorg, bed verschonen met zorgvrager erin, toiletgang en verplaatsen van bed naar stoel, rolstoel en rollator. Daarnaast maakt u kennis met andere mantelzorgers en is er voldoende gelegenheid om ervaringen en tips uit te wisselen.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met zorgvragers/naasten die ondersteuning nodig hebben bij hun persoonlijke zorg. Er is geen speciale vooropleiding nodig voor deze cursus. Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. 

Cursusdata en inschrijving

De cursus van twee dagdelen start op diverse dagen in juni, juli en augustus 2023 en wordt gegeven in Boxmeer. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.thuiszorgpantein.nl/nieuws.

Samenwerking

De samenwerking verpleging, verzorging en thuiszorgorganisaties wordt gevormd door: Pantein, Sint Anna, 't Heem, Vughterstede, Van Neynsel, Sint Jozefoord, Santé Partners, Zorggroep Elde Maasduinen, Laverhof, Brabant Zorg, Vivent en Annenborch.