Via deze weg willen we jullie informeren over de aanstaande achterbanbijeenkomst van Team Lokaal. Heeft u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten voor de raadsvergadering van donderdag 16 mei 2024 of andere politieke zaken?

Iedereen is van harte welkom op onze bijeenkomst, waar wethouder David Sölez en de fractieleden (waaronder de twee Millse vertegenwoordigers Marcel van den Elzen en Francien van Berlicum) van Team Lokaal aanwezig zullen zijn. Zij zullen graag al uw vragen beantwoorden.

Datum: Maandagavond 15 april 2024
Tijd: 19:30 uur tot 21:15 uur 
Locatie Wapen van Wanroij, Kwikstraat 6 te Wanroij

Agenda
1: Opening
2: Rondvraag en praat van de straat
3: Stand van zaken beleidsterreinen wethouder Sölez
4: Beantwoording openstaande vragen vorige achterban
5: Beschouwing raadsvergadering 4 april 2024
6: Vooruitblik en input ophalen raadscyclus t/m 16 mei 2024, o.a. 
- Verordeningen stimuleringsregeling duurzaamheid Land van Cuijk
- Bestemmingsplan subsidieregeling sanering varkenshouderijen 2
- Regionaal beleidsprogramma Jeugd Regio NO-Brabant 2024-2028
7: Jong Team Lokaal
8: Sluiting en een gezellige nazit met z’n allen

Thema avonden:

11 april:
1: Uitvoering sportbeleid + sterke basis voor volwassenen
2: Energiegemeenschappen + economische visie LvC dl. 1

18 april: Commissies Inwoners en Omgeving    

Voor stukken raadscyclus t/m 16 mei ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl

Meer informatie: www.teamlokaal.nl