Op 18 mei om 9.30 uur werd het officiële startsein gegeven voor de rolstoelvaardigheidstraining in Gymzaal Het Kristal in Cuijk. In totaal hebben 24 personen zich aangemeld voor de training, waaronder veel jonge kinderen.

Het betreft een basiscursus rolstoelvaardigheid, bestaande uit vier lessen van elk twee uur. Twee lessen vinden plaats in de gymzaal, waar verschillende vaardigheden geoefend worden, en twee lessen vinden in de openbare ruimte buiten plaats.

Er was weer een circuit uitgezet met obstakels en verhogingen. Opvallend was de opstelling van allerlei nagebootste obstakels die je ook op de voetpaden en in de openbare ruimte tegenkomt. De bedoeling daarbij is dat de deelnemers leren deze obstakels soepel en met zo weinig mogelijk energie veilig te passeren. Van aarzeling en gespannen gezichten is dit keer geen sprake. Er hangt een sfeer van “voor mij is geen obstakel te hoog.”

Kees Jan van de Klooster van het Wheelchair Skills Team begon de training met een kringgesprek waarin hij vroeg wat iedereen dacht te gaan leren. Iedereen wist exact aan te geven wat hij of zij wilde trainen. “Oefenen, oefenen, en als het niet meteen lukt, opnieuw proberen!” riep Kees Jan bij de vorige training, en dat zat schijnbaar goed tussen de oren van de deelnemers. "Het zelfvertrouwen heeft een boost gekregen," zei een van de begeleidende ouders van een van de kinderen. Zonder enige aarzeling begonnen de deelnemers aan hun oefeningen, gecoacht door de trainers van het Wheelchair Skills Team.

Tijdens de sporadische rustpauzes stelden we enkele vragen aan de deelnemers en hun begeleidende familieleden. De grootste hindernis voor de deelnemers blijkt het betuttelende gedrag van anderen te zijn. Van jong tot oud wil iedereen, voor zover hun lichamelijke beperking het toelaat, zelf dingen doen. Ze willen zelfstandig deelnemen, niet betutteld worden en natuurlijk serieus genomen worden.

Een van de jongere deelnemers vertelde hoe ze bij een schoolbezoek aan de bibliotheek altijd de laatste was die binnenkwam en achteraan moest aansluiten. Toen hebben ze een keer alle kinderen in een rolstoel gezet. Ze vertelde het met een glimlach die zowel spot als pijn verhulde: "En wie denk je dat toen de eerste was die binnen was?"

Zo heeft iedere deelnemer zijn verhaal en reden om deel te nemen aan de training. Trainer Kees Jan vroeg aan het einde van de sessie in het kringgesprek of iedereen zijn doelen had gehaald. Met het zelfvertrouwen van een kort daarvoor kampioen geworden sporter gaven ze zonder uitzondering aan dat het, op een paar kleine uitzonderingen na, gelukt was. Ze zullen doorgaan met oefenen om bekwamer, sterker en zelfstandiger te worden. Tevreden gezichten bij de deelnemers en trainers. Op naar de volgende training op zaterdag 22 juni. Buiten, in de buurt van “Het Kristal” in Cuijk, wordt alles wat geleerd is gewoon op straat in de praktijk geoefend. Ja, het blijft oefenen, oefenen en nog eens oefenen, maar de deelnemers weten waarvoor ze het doen.