De eerder aangekondigde consumentenbeurs Show en Business die half april gehouden zou worden in evenementencentrum Fitland XL in Mill gaat niet door. Een week eerder is er namelijk op dezelfde locatie een groots opgezette Regionale Seniorenbeurs.

De organisatie van Show en Business verwacht bij 2 beurzen in 1 week nadelige gevolgen voor de werving van zowel standhouders als het aantal bezoekers. Daarom heeft men onlangs besloten deze beurs door te schuiven naar een later moment.

Regionale Seniorenbeurs Mill
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april 2016 organiseren de KBO afdelingen uit het Land van Cuijk bij Fitland XL Mill, een groots opgezette beurs voor senioren. Meer dan 50 standhouders, voornamelijk uit de eigen regio, showen producten die met name voor senioren interessant zijn. Je kunt daarbij denken aan elektrische fietsen, scootmobielen, trapliften, relax stoelen, domotica, maaltijdbezorging, hulpmiddelen, zorginstellingen, 45 km auto’s. Ook zijn er stands van opticiens en audiciëns, enz.

Maar niet alleen standhouders zijn aanwezig. Op zowel de vrijdag als de zaterdag wordt een symposium georganiseerd. Kennis hebben van alles wat er in het Land van Cuijk op het terrein van zorg- en hulpverlening aanwezig is voor senioren vinden wij belangrijk. Op dit moment wordt met professionele zorgverleners en welzijnsorganisaties overleg gevoerd over de inhoud van het symposium.

De tweede doelstelling van het  symposium betreft ook informatieverschaffing, maar dan op het gebied van kennis hebben van ouder worden: wat komt er allemaal bij kijken als je ouder wordt; wat weten we al wel van ouder worden en wat nog niet. Hoe kunnen we gezond oud worden. M.a.w. wat is de stand van de wetenschap als het om ouderdom gaat. Hiervoor worden sprekers van binnen en buiten de regio aangetrokken. 

De 5 gemeentes van het Land van Cuijk hebben gezamenlijk een stand op de beurs en zullen daar en op het symposium informatie verschaffen over de zorg- en hulpverlening zoals die uit de WMO wetgeving voortvloeit.

Niet alleen inwoners uit het Land van Cuijk maar iedereen is welkom. De Kring KBO Land van Cuijk richt zich naast de eigen regio met name ook op de Kop van Noord Limburg. Naast senioren kunnen ook andere geïnteresseerden de beurs bezoeken. Ook voor mantelzorgers en familie van senioren is er van alles te beleven. 

Naast informatieverschaffing wordt veel aandacht geschonken aan vermaak en plezier. Het moet ook een dagje uit worden. Op verschillende plaatsen op de beurs is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Daarnaast kan er ook een warme maaltijd genuttigd worden.

Uit verschillende dorpen zullen smartlappenkoren en stand-up comédiennes gevraagd worden om de boel op te fleuren. Voor elk wat wils. 

We maken het zo aantrekkelijk dat de bezoekers de hele dag blijven en misschien de volgende dag wel weer terug komen. De bedoeling van de 2 beursdagen is immers om het nuttige met het aangename te verenigen. Als u naar huis gaat zult u het gevoel hebben: het was er gezellig en we hebben nog wat geleerd ook.

Zet maar alvast in je agenda: 8 en 9 april Seniorenbeurs Land van Cuijk.

Op vrijdag 8 april start de beurs om 14.00 uur en sluit om 22.00 uur.
Op zaterdag 9 april vangt de beurs aan om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur.

Om de organisatiekosten te financieren, zal een kleine bijdrage gevraagd worden van € 2,00 per persoon.

Op de website www.regionaleseniorenbeurs.nl zullen de komende tijd alle relevante ontwikkelingen m.b.t. de beurs vermeldt worden. Daar treft u onder meer alle bedrijven aan die een stand gehuurd hebben.