Het Leatitia Kerkkoor is in 1946 in Mill opgericht door Kapelaan de Beer. De damesleden kwamen uit de Grote Maria Congregatie en waren 18 jaar of ouder. Zij mochten lid blijven tot men ging trouwen. Het koor mocht in de maanden maart (H. Josef), mei en oktober (H. Maria), om 7.00 uur `s avonds in het lof en vieringen opluisteren.

Na het Vaticaans Concilie in 1963 mochten ook de getrouwde vrouwen weer lid van het koor worden en de H. Missen opluisteren. Omdat er toen veel oud- leden terug kwamen, is er in 1966 hieruit het dameskoor ontstaan. Het Leatitia – Koor, ging Huwelijks – Jubileum – en Uitvaartmissen opluisteren.
Enkele leden zijn met een korte onderbreking al 50 jaar koorlid.
Toen het koor na verloop van tijd te weinig leden had, zijn in 2002 heren van het Willibrordus Kerkkoor gaan versterken, zodat het nu een gemengd koor is, maar nog steeds onder de naam Leatitia Koor.

Wij gaan dit 70 Jarig Jubileum vieren op zondag 24 april 2016 om 10.00 uur met een H. Mis in de kerk in Mill, opgeluisterd door het Leatitia Koor. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Na de H. Mis is er gelegenheid voor felicitatie van koorleden, dirigent en organist in de ontmoetingsruimte onder genot van een kopje koffie.

De Feestcommissie