Hebt u ook interesse om mee te spreken over de concept Kadernota 2017, de jaarrekening 2015, allerlei lopende zaken en de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 16 juni 2016? Dan bent u hiervoor van harte welkom op dinsdag 31 mei 2016.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de concept Kadernota 2017, de jaarrekening 2015, de agenda van de raadsvergadering van 16 juni en allerlei lopende zaken besproken worden.
U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.
Hebt u interesse/belangstelling kom dan op dinsdag 31 mei 2016, naar gemeenschapsaccommodatie De Wilg in Wilbertoord. Aanvang: 20.00 uur.

De concept Kadernota 2017, de jaarrekening 2015 en alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 16 juni kunt u vinden op het raadsinformatie-systeem. Ga naar www.gemeente-mill.nl kies voor raadsinformatiesysteem en ga via de vergaderkalender naar de datum van de vergadering.

Agenda

20.00 uur

  • Opening/welkom door de voorzitter
  • Notulen achterbanvergadering 5 april 2016
  • Rondvraag¬†
  • Bespreking concept Kadernota 2017
  • Bespreking jaarrekening 2015
  • Bespreking raadsvergadering van 16 juni 2016
  • Mededelingen¬†

22.00 uur

  • Vragen aan wethouder en fractieleden
  • Sluiting

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486 - 43 14 89 / www.vierkernenpartij.nl.