Stichting Activiteiten Mill (SAM) bestaat officieel sinds 2004. Een jaar eerder ontstond het idee een stichting op te richten om meer openbare activiteiten te gaan organiseren in Mill.

Hiermee wilde SAM een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in de gemeente Mill en Sint Hubert. En kijkende naar de lijst activiteiten die SAM sinds die tijd organiseerde of waarbij SAM betrokken is, mag gesteld worden dat dit zeker is gelukt.

Nieuwe site

Voor diverse activiteiten die SAM zoal organiseert zijn diverse individuele websites en Facebookpagina’s actief. Maar er was geen website waar alle activiteiten overzichtelijk te vinden waren, of waar meer informatie stond rond SAM, de doelstellingen en bestuursleden. Vandaar dat de website www.beleefhetinmill.nl onlangs volledig is aangepast. Dit is nu de officiële website van SAM waar meer informatie te vinden is over activiteiten waar SAM bij betrokken is, zelf nog steeds organiseert of in het verleden organiseerde.

Helpende handen

Een nieuw initiatief van Stichting Activiteiten Mill is de vrijwilligerspool die de naam “Helpende handen” heeft gekregen. Iedereen die op incidentele wijze zijn of haar hulp wil verlenen bij niet-commerciële activiteiten wordt opgeroepen zich hiervoor aan te melden. Vervolgens kunnen organisaties van activiteiten in de gemeente Mill en Sint Hubert die nog op zoek zijn naar vrijwilligers een beroep doen op deze vrijwilligerspool. Uiteraard is iedereen vrij al dan niet in te gaan op het verzoek om als vrijwilliger bij het betreffende evenement actief te zijn.

Over deze en alle andere activiteiten van Stichting Activiteiten Mill of waarbij SAM betrokken is, is meer informatie te vinden op www.beleefhetinmill.nl.