Op woensdag 25 januari a.s. van 20.00 tot 21.30 uur houdt basisschool ’t Stekske in Langenboom een algemene informatiebijeenkomst. Ouders die voor hun kind het komende jaar een school willen gaan kiezen, worden hiervoor van harte uitgenodigd.

Tijdens deze avond krijgt u, naast een rondleiding door het gebouw, algemene informatie over de school en over de manier van werken.

Op woensdagochtend 8 februari organiseert ’t Stekske samen met de andere basisscholen binnen de gemeente een ‘open schooldag’. Alle belangstellenden zijn tijdens die ochtend welkom om de school in bedrijf te zien. Ook de ouders van nieuwe leerlingen kunnen dan samen met hun kind de school verkennen. U kunt desgewenst zelf rond lopen en meekijken in de klassen of kiezen voor een rondleiding door onze ervaringsdeskundigen: de leerlingen van groep 8.

Tijdens de open schooldag zijn enkele teamleden beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden en kan ook worden ingeschreven. Voor belangstellenden ligt een informatiepakket klaar om mee te nemen.