Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de commissievergadering van 7 maart en de raadsvergadering van donderdag 16 maart 2017? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering op donderdag 2 maart 2017.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de commissievergadering van 7 maart en van de raadsvergadering van 16 maart besproken worden. Hierop staan o.a. diverse kadernota's, de vaststelling van de bestemmingsplannen Zandstraat 15 en Gasthuisstraat 41 in Langenboom en de regionale samenwerking.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op donderdag 2 maart 2017 naar gemeenschapsaccommodatie De Jachthoorn in Sint Hubert. Aanvang: 20.00 uur.

Alle stukken met bijlagen voor de commissievergadering van 7 maart en de raadsvergadering van 16 maart kunt u vinden op www.gemeente-mill.nl. Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering.

Agenda

20.00 uur

  • Opening/welkom door de voorzitter
  • Notulen achterbanvergadering 24 januari 2017
  • Rondvraag  
  • Bespreking agenda com.- en raadsvergadering van 7 en 16 maart 2017
  • Mededelingen

22.00 uur

  • Vragen aan wethouder en fractieleden
  • Sluiting

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486 - 43 14 89 / www.vierkernenpartij.nl.