Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 20 april 2017? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering op dinsdag 4 april 2017.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 20 april besproken worden. Hierop staan o.a. het gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020, het uitvoeren van een energiescan en haalbaarheid zonnepanelen gemeenschapsaccommodaties en Handelsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse / belangstelling kom dan op dinsdag 4 april 2017 naar gemeenschapsaccommodatie De Wis in Langenboom. Aanvang: 20.00 uur.

Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 20 april kunt u vinden op www.gemeente-mill.nl. Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering. 

Agenda

20.00 uur

  • Opening/welkom door de voorzitter
  • Notulen achterbanvergadering 2 maart 2017
  • Rondvraag 
  • Bespreking agenda raadsvergadering van 20 april 2017
  • Mededelingen

22.00 uur

  • Vragen aan wethouder en fractieleden
  • Sluiting

Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486 - 43 14 89 / www.vierkernenpartij.nl.