Foto: Cor v.d. Weem

Het ging er pittig aan toe tijdens het avondje sporten bij sportvereniging Hart in Actie in de Wester in Mill op donderdagavond 11 april met wethouder Erik van Daal van de gemeente Mill en Sint Hubert. De wethouder is verantwoordelijk voor het sociale domein.

Warming up

Er werd begonnen met een warming up waarna er met de eerste groep eerst wandelvoetbal o.l.v. Jordi Paters werd gespeeld. Met de tweede groep speelde de wethouder volleybal. Het was duidelijk dat hij het volleybal beter beheerste dan het wandelvoetbal. Het was een plezierig en pittig gebeuren waarin optimaal werd genoten.
De warming up door Marion Paters was stevig en actief met o.a. oefeningen met hoepels. Erik van Daal is duidelijk in goede conditie en springt makkelijk in en uit de hoepels.

Evenwicht

In de kring doen ze evenwichtsoefeningen waarbij natuurlijk links en rechts zwaaien weer voor enkelen moeilijk is. “Wel lachen, dat is juist goed!”, roept Marion. “En samenwerken”, geeft ze aan terwijl de hoepels worden doorgegeven. Daarna verdelen ze zich om een paar potjes volleybal te spelen, waarbij Marion waarderend in haar handen klapt, terwijl ze punten telt. Marion bewonderend naar Erik toe: “Ik vind wel dat hij mooi kan duiken”.

Alles bij elkaar een mooie en sportieve avond voor de leden van Hart in Actie en wethouder Erik van Daal.