Per 1 januari stopt de Lokale Omroep Mill en gaat deze samen door met Omroep Land van Cuijk als de omroep voor de nieuwe gemeente.

Er waren in 33 jaar veel vrijwilligers en iedereen droeg zijn steentje bij. Iemand die dit altijd op de achtergrond deed is Joop Bens in Mill. Samen met diverse andere techneuten zorgde hij ervoor dat apparatuur bleef werken. Regelmatig bedacht hij eigen technische zaken waardoor het nog beter klonk, men meer kon of makkelijker kon werken. Dit in de meeste gevallen zonder extra kosten. Wilma Hendriks vroeg het Weekboeket aan voor Joop om hem namens heel wat andere oud-vrijwilligers te bedanken voor zijn inzet. Via Joop worden ook alle eerdere en huidige vrijwilligers bedankt voor hun inzet.

Elke week laten we ergens in de gemeente Mill en Sint Hubert een Weekboeket bezorgen. U kunt (mee) bepalen bij wie. Wie wilt u waarom wel eens met een prachtige bos bloemen verrassen? Stuur uw aanvraag in via de website www.weekboeket.nl of stuur een briefje naar Weekboeket, Beatrixstraat 13 5451 ZB Mill. Vergeet niet het adres en telefoonnummer van uw kandidaat te vermelden en uw eigen gegevens. Zie voor meer informatie www.weekboeket.nl.