Foto: Jos Bastiaans
De Beweegtuin in Mill kreeg in 2014 een bijdrage uit het Leefbaarheidsbudget voor plaatsing van extra toestellen in de Groespeel.
Foto: Guus Fonteijn