De sloop van het zogenaamde “Maaslandblok” aan de Markt te Mill, is nagenoeg afgerond. De bovengrondse bebouwing is verwijderd, wat resteert zijn grondwerkzaamheden en ander afrondend werk. Een trafohuisje is inmiddels verplaatst.

Nieuwbouw

Door de sloop van dit Maaslandblok is vanaf de Julianastraat een fraai doorkijkje ontstaan naar de monumentale Sint Willibrorduskerk. Maar lang zal dit niet duren. Op de vrijgekomen locatie komt nieuwbouw. Dit nieuwe Maaslandblok zal bestaan uit vijf winkelruimtes met daarboven twaalf sociale, levensloopbestendige huurwoningen (appartementen boven de winkelruimtes). Deze appartementen zullen als nultreden-woningen worden uitgevoerd. Zodra de bouw gereed is, zal de gemeente de openbare ruimte rondom het nieuwbouwproject opnieuw gaan inrichten.

Centrumplan

De nieuwbouw van het Maaslandblok maakt onderdeel uit van het Centrumplan Mill. Dit is een meerjarig plan dat gerealiseerd wordt in hartje Mill, globaal het gebied rondom de Sint Willibrorduskerk en het marktplein. Het Centrumplan Mill omvat de bouw van grondgebonden woningen, appartementen, de vervanging en uitbreiding van commerciële voorzieningen (o.a. winkels), de bouw van een sociaal cultureel centrum en de herinrichting/aanleg van (nieuwe) openbare ruimte. Diverse onderdelen van het Centrumplan zijn inmiddels gerealiseerd.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over woningbouwplannen in Mill, ga dan naar www.gemeente-mill.nl/woneninmill.