Sinds vrijdag 19 maart tot en met donderdag 29 april 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Mill, ’t Kavelt’ met alle daarop betrekking hebbende stukken, alsmede het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Molenheide Buiten’, ter inzage. Ook het ontwerpbesluit ‘Hogere Waarden Geluidhinder’, voor vier aan de noordoostzijde (richting de Wanroijseweg) en de zuidoostzijde (richting de Bosweg) van het plangebied ‘Mill, ’t Kavelt’ nieuw te bouwen woningen, ligt ter inzage.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Wanroijseweg en de Van den Bogaardweg te Mill (5451 HA en 5451 HM). Het plan voorziet in de ontwikkeling van 58 koopwoningen (4 vrijstaande-, 30 twee-onder-een-kap-, 18 rij- en 6 levensloopbestendige woningen) door ontwikkelaar Cedrus Vastgoed Ontwikkeling B.V. uit Helmond en de uitgifte van 13 á 15 gemeentelijke bouwkavels voor vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen, met bijbehorende voorzieningen, zoals bergingen, parkeerplaatsen en groenvoorzieningen. Hiervoor zullen ook de nodige openbare verkeer- en parkeervoorzieningen worden gerealiseerd. Daarnaast worden binnen het plangebied verschillende groenstructuren gerealiseerd. Sfeerimpressies van hoe het gebied er uit komt te zien, vindt u op www.molenheidebuiten.nl. Ook vindt u informatie op https://www.gemeente-mill.nl/mill-hoek-bosweg-wanroijseweg.

Inzien

Een uitgeprint exemplaar van de stukken kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis te Mill tijdens de openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de bij het ontwerpbestemmingsplan behorende stukken ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek daar op de plannaam: ‘Mill, ’t Kavelt’.

Zienswijzen

Gedurende de terinzagelegging kunt u schriftelijk of mondeling zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert, correspondentieadres: Postbus 7, 5360 AA Grave. Ten aanzien van het ontwerpbesluit ‘Hogere Waarden Geluidhinder’ kunnen belanghebbenden gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen aan het college van burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert, correspondentieadres: Postbus 7, 5360 AA Grave.

Contact

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met de heer G. Middel. Projectleider, Telefoon: 0485-460300, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. of de heer R. Roefs, specialist ruimtelijke ontwikkeling, 0485 - 460300, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..