Sinds april vorig jaar is Mill Alert buurtpreventie nu 1 jaar actief in onze gemeente.

Op 16 april 2020 reikten Roberto Knüwer en Roy Mengerink als officiële start van Mill Alert symbolisch een romper met het Mill Alert logo uit aan onze burgermeester Antoine Walraven.

Een jaar later is er veel gebeurd omtrent Mill Alert. Door onze gemeente en Dorpsraad (toen nog wijkraad Mill Centrum) werd ons initiatief warm onthaald.

Dit resulteerde in een mooi opstartbudget waardoor de inmiddels wel bekende opvallende kleding die door de beide oprichters was aangeschaft, betaald kon worden.

Ook werden vrijwilligers gevraagd en gevonden en bestaat de groep nu uit 10 personen.

Mede door de Coronatijd blijkt het mede door alle regelgeving rond het virus lastig om extra vrijwilligers aan te trekken. Maar we zijn en blijven positief en denken toch dat we Mill Alert kunnen uitbouwen naar nog meer enthousiaste personen.

De buurtpreventie is er om zoals het woord al zegt een “preventieve” uitstraling te hebben. We beheren een Facebook Groep met al meer dan 1000 likers en volgers.

We maken onze rondes wandelend en of fietsend, maar wat houdt ons dan zoal bezig?

Onderweg maken we vele praatjes in de wijken maar ook rondom het dorp.

We melden schadegevallen of weggegooid zwerfafval aan de instanties of als we oud ijzer laten we die afvoeren en melden andere zaken die we tegenkomen op onze ronde zoals los liggende bestrating of andere potentiele gevaarlijke situaties. Ook hebben we bijvoorbeeld aangedrongen op extra vuilnisbakken nabij de kerk waar wij veel zwerfvuil signaleerden en deze zijn ook door de gemeente gerealiseerd.

We hebben bij de kuilen in verband met enorme drukte tijdens heetste dagen gezorgd voor een goede regulering van de parkeerdruk en het daarmee samenhangende verkeer.

Bij Job to drive hebben wij het verkeer in goede banen mogen leiden.

We zijn ondersteunend aanwezig geweest bij een uitvaart.

We hebben het verkeer begeleid bij het plaatsen van de wensboom.

We zijn alert op vreemde voertuigen of situaties die we als verdacht of gevaarlijk aanmerken en we spreken mensen waar nodig aan op hun gedrag. Als de situatie er om vraagt alarmeren wij handhaving of de politie en werken samen met hen voor een veilig Mill.

We onderhouden een goed contact samen met onze veiligheidscoördinator, de Burgermeester, politie en is de samenwerking met onze Handhavers meer dan goed.

Ook het komend jaar en dit jaar zijn alweer nieuwe activiteiten die we gaan doen. Denk dan aan: “Zet je licht aan” tags die we dan op fietspaden en overige wegen gaan plaatsen in de aanloop naar en tijdens de donkere dagen. En natuurlijk spreken we dan fietsers aan die geen verlichting voeren en proberen hen dan duidelijk te maken wat het voor het overige verkeer en hen zelf kan betekenen wanneer je geen verlichting aan zet.

Deze vervolgactie is van harte ondersteund door de Gemeente die ons de noodzakelijke middelen voor deze actie ter beschikking hebben gesteld en tevens hun goedkeuring verleend.

Ben jij ook goede teamplayer? Ben jij of ken jij iemand die onze gelederen zou kunnen versterken en ben je 18 jaar of ouder dan horen we graag van je, we kijken dan middels een goed gesprek en een proefronde met ons als Coördinatoren of je samen met onze huidige teamleden een team kunt vormen.

Mill Alert Buurtpreventie is een verantwoordelijke taak maar het is gewoon geweldig om voor onze Millse gemeenschap alert en actief te zijn.

Kies ook voor gezond bewegen met leuke contacten en vriendschappen met teamleden en Millenaren en voor het onderhouden van sociale netwerken en instanties en ervaar ook de welgemeende waardering van politie, handhaving en de gemeente.