Mensen maken de samenleving. Het CDA is ervan overtuigd dat inwoners een belangrijke rol hebben bij de inrichting van de eigen woon- en leefomgeving.

Mark Janssen, Moniek van de Elzen en Hans Vermeulen, de nummers 3, 10 en 20 van de plaatselijke CDA lijst, geven inzicht over hun visie en concrete actiepunten per dorp.

Fractieleider van het CDA Mill en Sint Hubert, Mark Janssen: ‘de nieuwe gemeente wordt pas echt een succes als er goed naar inwoners geluisterd gaat worden. We gaan pas echt het verschil maken als we de kennis, het gevoel en de passie van lokale inwoners optimaal benutten.
Dus onze oproep aan het nieuwe gemeentebestuur en ambtelijke specialisten: trek de wijken in en maak gebruik van de denk- en doekracht van inwoners. Samen aan de slag!’

Speerpunten voor Mill

Moniek van den Elzen uit Mill vult enthousiast aan; ‘Als CDA hebben we ervoor gekozen om concrete speerpunten per dorp en/of wijk te willen realiseren. Zo willen we heel graag met Millse inwoners aan de slag met de uitwerking van één centraal toekomstplan voor de herbestemming van de kerk, gemeentehuis en centrum. Met ruimte voor wonen, horeca en ontmoeting.
Bijvoorbeeld samen nadenken hoe we in de Kerkstraat terrassen meer ruimte kunnen geven. En of hoe we op de locatie van het huidige gemeentehuis betaalbare starters- en seniorenwoningen kunnen realiseren.

Verder willen we samen met inwoners nadenken over de herinrichting van omgeving De Wester tot een aantrekkelijke ontmoetings- en speelpek. En zijn we nog steeds enthousiast over het idee naar een onderzoek voor de verplaatsing van sporthal de Looierij richting de scholen en buitensportlocatie aan de Langenboomseweg. Ook dan komt er ruimte voor extra seniorenwoningen, dichtbij het Millse centrum en Aldenhorst.’

Speerpunten voor Sint Hubert

Collega gemeenteraadslid en kandidaat-raadslid Hans Vermeulen is helder over zijn ambities voor Sint Hubert: ‘het wordt tijd dat er in Sint Hubert voldoende bouwlocaties beschikbaar komen, zodat de jeugd in het dorp kan blijven wonen. De afgelopen vier jaar heeft het gemeentebestuur hier, ondanks ons herhaaldelijke aandringen, onvoldoende aandacht voor gehad.

Met voldoende bouwlocaties hebben we het niet over een paar kleine plannen, maar over een echt masterplan met meer dan voldoende woningen voor de lange termijn. En genoeg ambtelijke capaciteit, zodat er daadwerkelijk plannen van de grond komen en er ook echt gebouwd gaat worden.’

Op woensdag 10 november organiseren we om 20.00 uur in de Jachthoorn een avond over de toekomst van Sint Hubert. Ter inspiratie voor een goed gesprek, presenteren we onze plannen voor Sint Hubert. We zijn vooral benieuwd naar uw ideeën voor het dorp.

Bent u verder benieuwd naar onze speerpunten voor Langenboom en Wilbertoord? Lees dan volgende week ook weer de Neije Krant of check onze website: www.cdalandvancuijk.nl.