Ùm dè ik (Pietje de Grondwerker) zoewe mar sles wà zaat te blaoiere in die doos van ming schrijfsels kwam ik ut verhaal tege van wà ik geschrivve hai bij de opening in 2012 van ons Myllesweerd in de verhalenwedstrijd georganiseerd door BiblioPlus. Wette ut nog;.. Mill, een Verrassende Ontmoeting!!!

Verrassende Ontmoetingen!

Toen Burgemester Daandels, zo tusse neus en lippe deur vertelde dè de Conzertzaal afgebroke zò worre, waar dè vur alleman un groote verrassing.
Die verrassing wier nog grotter, toen ie ok nog zin detter un veul kliendere zaal vur trug zou komme.
Detter mekant alleman tege waar, waar vur Burgemester Daandels, hellemõl gen verrassing, dè hat ie wel verwaacht, mi al z’n ontmoetinge en z’n mensekennis.
Mekant alle Millse mense zinne ; ut is toch groote zunt, zo’n schõn gebouw zo mar afbreke….wor zo veul in- en aachter gebeurd is. Hier zin toch in de loop van den tijd uit onschuldige vrijpartijtjes en zoë , heel verrassende getrouwde stellekes uit vort gekomme. En dur zin er nog wel bij die tot dur eige verrassing elkaar nog alle daag , dag en naacht ontmoette…
Nieje, ut zou zeker nie deur gõn, zo zinne mekant alle zaalgebruikers. Al op de vijftiende augustus 2000, den dag van Maria Klim Op (MariaTen Hemel Opneming), wier er soves, tot ieders verrassing, al un protestontmoeting gehaawe, dur Stichting Carnaval Mill, onder aanvoering van den toenmalige vurzitter. Tot verrassing ware mekant alle zaalgebruikers er, mi protest en al…Maar dur is niks zõ veranderlijk as mensen. Zachjes oan begos ut toch te leve. De mense begosse dur in te geleuve, tot verrassing van hil de Gementeraod. Die hebbe er toen direkt un groot Masterplan van gemakt en ut hielt nie op, er volgde nog un plan; ut Mills Hart, en nog een; ut Mills Lint en toen nog Historisch Mill. De Millse mense wiere er bij betrokke .Dur zijn nog noit zõveul ontmoetinge, tusse de Gemente en alleman gewist, as toen en dè waar ok nog duk erg verrassend.
Mar in alle planne stond ut,… nog te bouwe Sociaal Cultureel Centrum, wel centraal en… int midde vant durp. Di moest HET ontmoetingspunt van ons durp worre!!
De Twee Snoeken uit de stad van Zoete Lieve Gerritje wiere, de bedenkers en tekeninge makers van ut geheel. Toen dè in groote lijnen klaor waar, kwamp er wer un verrassende ontmoeting op ‘t Gementehuis. Mekant niemand vond ut moi! Alleman leek in enne keer wel architect te zijn.

Mar een ding stond as unne poal bovve watter; we han wir Un Verrassende Ontmoeting gehad.
Ondertusse ginge de vurbereidinge gewoon deur en plots begos dur un graafmachien gatter te grave. Archeologen liepe af en aon, um te kijke, of er nog Batavieren of Romeinen en zoë in de grond zate. Di waar nie het geval. Dé zou anders ok nog un moi verrassende ontmoeting gewist zing. Nieje ze han alleen mar unnen aawe watterput gevonde!
Bij de anbestejing waar der wer un verrassende ontmoeting , nou tusse de 5 annemers en de anbestejingscommissie, Di is, echt,.. un ontmoeting mi..verrassing; vur de anbestejingscommissie, welke annemer?… en vur de annemers, wie van ons durft ut laagste te goan?... Mense geleuft ming mar, di is nog is echt un verrassende ontmoeting... Ik proot als klien annemerke, van vruger, uit ervaring!
Heel Mill, wier in vakken verdild, wor in, ge oewen auto moest zette. Din de dè nie, dan hai oewen auto soms un ontmoeting mi de parkeerwachter en de verrassing achter de ruit was dan vur jou!!!
Den bouw ging ondertusse gewoon deur en die groote bouwkraon staak hog bovve Mill uit en leek wel un ontmoeting te hebbe me den Himmel.De bouwvakkers ontmoete elkaar ok wer iederen dag en kwame soms van wied weg. Alle daag ware er ok, rentenierende durpsgenoten, in ontmoeting mi de bouwers en liete dur eige wir verrasse , watter allemol wel nie gebeurde. Het hogste punt wier bereikt... De groote kraon wier afgebroke …en hoe mier ut gebouw uit de steigers kwam,.. hoe verrassender de ontmoeting wier. “Ze” begonne ut moi te veine!
Mé de Neej jaors receptie moge, “we”, er vur ut urst in, en ondertusse, dè gê iedereen un Zalig Neej jaor gewenst hat, hajde die verrassende gezichte is moete zien…zelfs van sommige tegestanders…..
Onzen Burgemester Hans Verheijen, en zun twee Wethaawers, Jos en Edwin, stonde, normaal met ieën haand in dur tes, nou hiël gruts,mè allebei dur haand, umhog en umbleg en links en rechts te wijzen, uitleggend wor wel nie alles al zat of nog kwam te zitte….
Toen alles ingericht wier, bleek heel verrassend de Bieb te groot te zing. Gen nood zo zinne de inrichters, dan make we gewoon ‘n tuinkamer!! Alwer un moi verrassing. Mar ut verrassendst van allemõl is wel dè de balle van de biljart soms dur de bieb hen rolde. Des ok un verrassende ontmoeting, as ge op oew dooi gemak un boek ont uit zuuke bent en ge komt unne biljartbal tege,... mi dur achteraon unne biljarter. Trouwes di zegt meer ovver den biljarter en zoë, dan ovver ut gebouw, mar di ter zijde.
En dat we, tot ieders verrassing, nog un ton over haawe, zegt ok meer, over ons College dan over ut gebouw.
Laote we al deze ontmoetinge toch vooral zo in het goeie,… …verrassende…vaasthaawe !!!
En na de verrassende opening op den, veertiende april, twèduuzend en twelf, s’middags um twej uure, wierde pas echt verrast…..
Zoewe ziede mar, wie wà bewaort, die hè wà…

Hawdoe
Pietje de Grondwerker

Mill, april 2012.
Geschreven ter gelegenheid van de opening van het SCC Myllesweerd in de verhalenwedstrijd
“Een Verrassende Ontmoeting” georganiseerd door BiblioPlus.