Fem en Bente waren 23 januari mini van de week bij Apollo dames 1.