Huidige CDA fractie- en bestuursleden.
Gert Jupijn van SeniorWeb en Tineke Gossen van Biblioplus
Edwin van Schipstal: wethouder 2011-2014
Foto: Cockie Kremers