Ton Ermers helemaal links en naast hem staat de voorgedragen kandidaat voorzitter Mayke van den Elzen. De overige leden zijn Conny van Melis, penningmeester; Rob Vloet, secretaris en de vertegenwoordigende leden vanuit de medewerkers: Cor Derks en Thijs van den Heuvel.