Huidige CDA fractie- en bestuursleden.
Gert Jupijn van SeniorWeb en Tineke Gossen van Biblioplus