Annie Schuurmans ontving uit handen van Albert de Maeyer oorkonde en bloemen voor haar 25 jarig jubileum bij Vier in Eén. (Foto: Peter Cornelissen)