Taalgroep Frans.
Toon Hermsen stelt zijn privé AED belangeloos ter beschikking aan buurtgenoten.